תעסוקה מייצרת מציאות.
מקום עבודה, תפקיד או קריירה אינם רק מקור פרנסה. כל אחד מהם מהווה קרקע להתפתחות אישית משמעותית למימוש עצמי ותחושת ערך.
בשנים האחרונות עובר עולם התעסוקה שינויים מהותיים. אופן איתור העובדים עבר מהפך ובהתאם החיפוש אחר משרות.

תהליך ניהול קריירה הפך להיות מרכזי ומשמעותי להתפתחות מקצועית ואישית, מחפשי עבודה נדרשים להתאמה ממוקדת ומיטבית למשרה הרצויה, הם נדרשים למיתוג עצמי מקצועי מבדל שיאיר אותם אל מול המתחרים.
עבור יזמים שיוצאים לעצמאות, נדרשת בדיקה כלכלית ואישית שתבדוק את היתכנות המיזם, בחינת הזדמנויות וסיכונים תוך הנעה לפעולה והטמעת כלים בניהול עצמי.
ולאלו בתחילת דרכם או שחושבים על שינוי, נדרש מתווה לניהול קריירה.

אפשר לתכנן את העתיד התעסוקתי שלך.