לעבודה ולמלאכה

5 מפגשים בהם נתמקד בגיבוש זהות תעסוקתית, איתור משרות ברשת, 

עריכת קוחות חיים ובניית תכנית עבודה למציאת מקום העבודה הבא שלך.

תוכן המפגשים ניתן לשינוי בהתאם לצורך.

תהליך זה ממוקד ביצירת תנועה ופתיחות להזדמנויות חדשות

ובעבודה עצמית ליצירת שינוי ונכונות להשגת המטרה.