שלושארבע לעבודה

תהליך זה מאפשר התבוננות על האפשרויות הקיימות בנקודת זמן זו,

תוך התייחסות ממוקדת המבוססת על הנסיון התעסוקתי וההכשרות 

למול היכולות, הצרכים והרצונות.

השילוב בין הפרמטרים מאפשר גיבוש זהות תעסוקתית והליווי מאפשר הנעה.